Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE Nauczyciel dyplomowany - Beata Wawrzynek - Dyrektor Nauczyciel mianowany - Marzena Gajdeczka - zastępca dyrektora Nauczyciel dyplomowany - Helena Kania Nauczyciel dyplomowany - Agata Kowacz Nauczyciel dyplomowany - Irena Łazarska Nauczyciel dyplomowany - Wanda Olszowska Nauczyciel dyplomowany - Krystyna Szafirska Nauczyciel dyplomowany- Helena Zacharko Nauczyciel początkujący - Agnieszka Petryk Nauczyciel mianowany - Magda Makselon Nauczyciel początkujący- Emilia Krziżok Nauczycie...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 12:09

2. Dane teleadresowe

Kontakt

Przedszkole nr 13 w Raciborzu ul. Kochanowskiego 4 47-400 Racibórz Telefon: 32 415 33 14 E-mail: Przedszkole@p13raciborz.pl WWW: przedszkole13raciborz.szkolnastrona.pl Lokalizacja na mapie:

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2022-09-16 11:19

3. " Cyberbezpieczeństwo"

Cyberbezpieczeństwo

Utworzony: 2022-07-06 | Zmodyfikowany: 2022-07-06 12:20

4. Statut

Statut Przedszkola nr 13

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 13 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Informacje ogólne o przedszkolu §1. 1. Przedszkole Nr 13 w Raciborzu zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 4) niniejszego statutu. 2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Raciborzu przy ulicy Kochanowskiego 4...

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2022-04-20 10:07

5. Plan wydaktów

Aktualny plan wydatków 2022

Plan wydatków 2022: 1 906 450 zł

Utworzony: 2022-02-14 | Zmodyfikowany: 2022-02-14 10:21

6. Budżet

Plan finansowy 2022

Plan Finansowy 2022 Przedszkola nr 13: 1 906 450 zł

Utworzony: 2022-02-14 | Zmodyfikowany: 2022-02-14 10:16

7. Personel administracyjno - obsługowy

Personel administracyjno - obsługowy

Marta Lipińska - starszy referent Helena Miketa - pomoc nauczyciela Bernadeta Jarosz- pomoc nauczyciela Małgorzata Widok - kucharz Katarzyna Urbszys- pomoc kuchenna Marta Jurecka - pomoc kuchenna Kornelia Twardowska - robotnik gospodarczy Katarzyna Lewicka - robotnik gospodarczy Anna Kremzer - robotnik gospodarczy Alicja Skrzyniasz - robotnik gospodarczy Renata Przybyła - robotnik gospodarczy Beata Kliszewska - robotnik gospodarczy Elżbieta Fabrowska - robotnik gospodarczy Sylwia Niedziela -...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2022-02-14 09:59

8. Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat czynny: Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 16:00 Dyrektor - mgr Beata Wawrzynek Wicedyrektor - mgr Marzena Gajdeczka Referent / intendent - Marta Lipińska

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2021-11-18 09:17

9. Strona główna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 13 w Raciborzu: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /P13Raciborz/domyslna

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-06-04 10:51

10. Plan wydaktów

Aktualny plan wydatków

Plan wydatków Przedszkola nr 13 - 1.514.600,00 zł

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 13:25

11. Ogłoszenia - rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 488/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawi...

ZARZĄDZENIE NR 488/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia w roku 2020 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Racibórz Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się obowiązując...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 11:14

12. Przetargi - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa mięsa i wędlin

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:40

13. Przetargi - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa pieczywa

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:39

14. Przetargi - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa nabiału

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:37

15. Budżet

Plan finansowy 2019

Plan finansowy Przedszkola nr 13 - 1.771.183,00 zł

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:18

16. Budżet

Plan finansowy 2020

Plan finansowy Przedszkola nr 13 - 1.551.000,00 zł

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:16

17. Strona główna

Przedszkole Nr 13 w Raciborzu

Przedszkole czynne: Poniedziałek - Piątek w godzinach 6:00 - 16:00 Sekretariat czynny: Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 16:00

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-11-27 10:59

18. Majątek

Majątek Przedszkola nr 13

Majątek Przedszkola nr 13 - 1.532.775,85 zł

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:28

19. Struktura własności i majątek przedszkola

Majątek Przedszkola nr 13

Majątek Przedszkola nr 13 - 1.532.775,85 zł

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:22

20. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:21