Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Plan wydaktów

Aktualny plan wydatków

Plan wydatków Przedszkola nr 13 - 1.514.600,00 zł

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 13:25

2. Personel administracyjno - obsługowy

Personel administracyjno - obsługowy

Marta Lipińska - starszy referent Helena Miketa - pomoc nauczyciela Katarzyna Urbszys - kucharz Małgorzata Widok - pomoc kuchenna Marta Jurecka - pomoc kuchenna Kornelia Twardowska - robotnik gospodarczy Katarzyna Lewicka - robotnik gospodarczy Anna Kremzer - robotnik gospodarczy Alicja Skrzyniasz - robotnik gospodarczy Renata Przybyła - robotnik gospodarczy Beata Kliszewska - robotnik gospodarczy Elżbieta Fabrowska - robotnik gospodarczy Sylwia Niedziela - robotnik gospodarczy Zbigniew Marc...

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 11:44

3. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE Nauczyciel dyplomowany - Beata Wawrzynek - Dyrektor Nauczyciel dyplomowany - Helena Zacharko - z-ca Dyrektora Nauczyciel mianowany - Marzena Gajdeczka Nauczyciel dyplomowany - Helena Kania Nauczyciel dyplomowany - Agata Kowacz Nauczyciel dyplomowany - Irena Łazarska Nauczyciel dyplomowany - Wanda Olszowska Nauczyciel dyplomowany - Krystyna Szafirska Nauczyciel kontraktowy - Agnieszka Petryk Nauczyciel kontraktowy - Magda Makselon Nauczyciel kontraktowy - Emilia Krziżok Nauczyciel ...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 11:42

4. Ogłoszenia - rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 488/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawi...

ZARZĄDZENIE NR 488/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia w roku 2020 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Racibórz Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się obowiązując...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 11:14

5. Przetargi - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa mięsa i wędlin

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:40

6. Przetargi - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa pieczywa

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:39

7. Przetargi - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa nabiału

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:37

8. Budżet

Plan finansowy 2019

Plan finansowy Przedszkola nr 13 - 1.771.183,00 zł

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:18

9. Budżet

Plan finansowy 2020

Plan finansowy Przedszkola nr 13 - 1.551.000,00 zł

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:16

10. Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat czynny: Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 16:00 Dyrektor - mgr Beata Wawrzynek Wicedyrektor - mgr Helena Zacharko Referent / intendent - Marta Lipińska

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-11-27 11:32

11. Strona główna

Przedszkole Nr 13 w Raciborzu

Przedszkole czynne: Poniedziałek - Piątek w godzinach 6:00 - 16:00 Sekretariat czynny: Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 16:00

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-11-27 10:59

12. Statut

Statut Przedszkola nr 13

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 13 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Informacje ogólne o przedszkolu §1. 1. Przedszkole Nr 13 w Raciborzu zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 4) niniejszego statutu. 2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Raciborzu przy ulicy Kochanowskiego ...

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:32

13. Majątek

Majątek Przedszkola nr 13

Majątek Przedszkola nr 13 - 1.532.775,85 zł

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:28

14. Struktura własności i majątek przedszkola

Majątek Przedszkola nr 13

Majątek Przedszkola nr 13 - 1.532.775,85 zł

Utworzony: 2019-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:22

15. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:21

16. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz ...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:19

17. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci...

Utworzony: 2019-11-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 14:16

18.

Statut Przedszkola nr 13

Utworzony: 2019-02-27 | Zmodyfikowany: 2019-02-28 10:33

19. Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola

Beata Wawrzynek

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-24 23:02

20. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Beata Wawrzynek e-mail: p-13@o2.pl tel. 32 415 33 14

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-01-24 22:51