Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 2789
   Dane teleadresowe 370
   Struktura własności i majątek przedszkola 348
Kierownictwo
   Dyrekcja 399
Administracja
   Sekretariat 349
   Kadra pedagogiczna 450
   Personel administracyjno - obsługowy 413
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 386
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 243
     Przetargi - rok 2020 154
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 327
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 330
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 137
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 134
"Cyberbezpieczeństwo"
   " Cyberbezpieczeństwo" 43
Inne
   Budżet 346
     Plan dochodów 138
     Plan wydaktów 156
     Majątek 137
   Redakcja BIP 283
Łączna liczba odwiedzin:7932