Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 896
   Dane teleadresowe 176
   Struktura własności i majątek przedszkola 159
Kierownictwo
   Dyrekcja 148
Administracja
   Sekretariat 131
   Kadra pedagogiczna 162
   Personel administracyjno - obsługowy 149
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 155
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 91
     Przetargi - rok 2020 70
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2020 129
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 144
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 68
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 70
Inne
   Budżet 168
     Plan dochodów 71
     Plan wydaktów 81
     Majątek 69
   Redakcja BIP 124
Łączna liczba odwiedzin:3061