artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Przedszkola nr 13 w Raciborzu:

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /P13Raciborz/domyslna