artykuł nr 1

Plan finansowy 2022

Plan Finansowy 2022 Przedszkola nr 13: 1 906 450 zł 

artykuł nr 2

Plan finansowy 2020

PLAN WYDATKÓW 2020

artykuł nr 3

Plan finansowy 2019

PLAN WYDATKÓW 2019

Dostępne podkategorie:
Plan dochodów
Plan wydaktów
Majątek